CENNIK

1 Szkolenie wstępne BHP i P.POŻ. pracowników 50 zł/os.

2 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracowników fizycznych 50 zł/os.

3 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracowników administracyjnych 70 zł/os.

4 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracowników inżynieryjno-technicznych 100 zł/os.

5 Instrukcje stanowiskowe, maszyn i urządzeń od 30 zł netto

6 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego od 1000 zł netto

7 Dokumentacja powypadkowa od 300 zł netto

8 Doradztwo w zakresie BHP lub Prawa Pracy od 50 zł netto

 

Ceny szkoleń podane są dla grup od 2 do 5 osób.

Dla grup powyżej 5 osób ceny podlegają obniżeniu i są ustalane indywidualnie.

Ceny usług nie wymienionych w cenniku są uzależnione np. od ilości zatrudnionych pracowników, wielkości zakładu pracy, profilu działalności zakładu, zagrożenia występujących na stanowiskach pracy na terenie zakładu.