OFERTA

Nasza oferta obejmuje zarówno stałą obsługę pracodawców w zakresie stworzenia służby BHP w ich zakładzie, jak również usługi dorywcze wykonywane na zlecenie pracodawcy.

Oferujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. Szkolenia wstępne ogólne, czyli instruktaż ogólny przy przyjęciu do pracy każdego pracownika,
 2. Szkolenia okresowe w zakresie BHP,
 3. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 4. Szkolenia z zakresu I pomocy przedmedycznej,
 5. Szkolenia specjalistyczne.
 6. Przeprowadzenie dochodzeń powypadkowych –wypadki przy pracy, wypadki w drodze do lub z pracy, inne,
 7. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej do powyższych,
 8. Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących u pracodawcy,
 9. Analizy stanowisk pracy pod względem BHP oraz ergonomii występujące lub tworzone u pracodawcy,
 10. Analizy stanu BHP (konieczność raz w roku).
 11. Doradztwo w zakresie prawa obowiązującego w zakresie BHP, ppoż. oraz prawa pracy,
 12. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO,

Oraz wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 z późniejszymi zmianami.

Wykonujemy wszelkie usługi związane z nakazami lub wystąpieniami instytucji kontrolnych takich jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna, Straż Pożarna.

Wiele braków można usunąć przed kontrolą ……………..